czwartek, 22 stycznia 2015

II.Jak n/b 044

Anonimowy Abonent:  Słucham?  
Na to otwarte pytanie decyduje się odpowiedzieć   
Paweł Pliusnin (KL): - Tak, na razie informacja, że tylko Ił leci. Innych informacji nie ma. Gdzieś dwadzieścia po dziewiątej. 

Ił miał ponoć wylecieć z Moskwy o godzinie 8:33 czasu moskiewskiego (6:33 polskiego). Jego dowódcą miał być major Oleg Frołow. Prędkość przelotowa Iła wynosi 750-780 km/h, a maksymalna 900 km/h. Licząc wyłącznie według tej „przelotowej”, rosyjski samolot powinien pojawić się nad lotniskiem w Smoleńsku, leżącym 358 km od „Wnukowa”, gdzieś pomiędzy dziewiątą, a dziewiątą dziesięć czasu moskiewskiego (czyli siódmą – siódmą dziesięć warszawskiego). Jest to bardzo uproszczony rachunek, nie biorący pod uwagę prędkości osiąganej przez samolot na odcinku początkowym i stosunku tego dystansu do całej trasy, jak również kwestii długości odcinka końcowego (czy lot odbywa się po kręgu nadlotniskowym, a jeśli tak to pełnym, czy skróconym, ewentualnie czy może wykonuje on lądowanie bezpośrednio "z marszu") i prędkości na nim. W każdym razie gdyby miał on wykonywać lądowanie nie z prostej, a z okrążeniem, to wówczas obliczenie Pliusnina ("gdzieś dwadzieścia po dziewiątej" - ok. 7:20) mogłoby być jak najbardziej trafne.   

Trasa Iła-76 (według stenogramów) 

                        
Zanim jednak przyleci tu Ił, wcześniej powinni pojawić się tu przecież nasi dziennikarze, którzy mieli opuścić Okęcie (według różnych relacji) gdzieś pomiędzy godziną 5:00, a 5:30. Czy Rosjanie na „Siewiernym” coś o nich wiedzą? Ze stenogramu nic takiego nie wynika. Natomiast według tychże zapisów z XUBS*, dokładnie cztery minuty i czterdzieści dwie sekundy po przyziemieniu Jaka-40/044 - jeszcze w trakcie gdy samolot ten kołował - w wieży miały paść następujące słowa -

Nikołaj Krasnokutskij: To wy, Włodzimierzu Iwanowiczu? (pauza) To znaczy, zgodnie z planem, oto w tej chwili Jak-40 wylądował z tymi delegacją i dziennikarzami, a Ił-76, czyli nasz Frołow teraz właśnie na podejściu. Tam będą samochody prezydenckie. O 10.30 lądowanie głównego Prezydenta. / Владимир Иванович, вы? (pauza) Значит, по плану вот сейчас Як-40 выполнил посадку с этими делегацией и журналистами и Ил-76 вот наш Фролов на заходе сейчас. Там будут машины президентские. В 10.30 посадка основного президента.
  
Proszę zwrócić uwagę na podkreślenie zamieszczone w powyższym tekście. Czy określenie „zgodnie z planem” oznacza, że to Jak-40/044 (nawet pomimo opóźnionego wylotu) przyleciał jednak w spodziewanym przez kontrolerów czasie? 
Jaki był ów spodziewany czas? Czy ten, który widniał w programie wizyty, czyli godzina 8:50 (6:50 czasu polskiego)?  

Fotografia pochodzi z archiwum blogerki „Intheclouds” (http://clouds.web-album.org/photo/364872,program-10-04-2010-i-program-lotu-7-04-2010)   

Edmund Klich w książce „Moja czarna skrzynka. Dokumenty.”, na str. 10, cytując swój list do Donalda Tuska dzieli się takim oto spostrzeżeniem, jeśli chodzi o wylot samolotu Jak-40/044: 

Plan przylotów według informacji jakie otrzymał dowódca stacji meteorologicznej wyglądał następująco: Jak-40 z 36 specjalnego pułku lotnictwa transportowego miał  wystartować z lotniska Warszawa-Okęcie o godz. 7.00 (5:00 czasu polskiego – RM)".  
    
6:50. To bardzo charakterystyczna i moim zdaniem kluczowa godzina, dla całej smoleńskiej historii. Z jej powodu proponowałby wczytać się w dłuższy fragment telefonicznej rozmowy pomiędzy dwoma rosyjskimi oficerami – podpułkownikiem Nikołajem Kraskokutskim i pułkownikiem Władimirem Iwanowiczem Sypko, ponieważ podczas wymiany zdań jaka zajdzie pomiędzy nimi, z ust jednego z rozmówców padnie informacja dotycząca tej właśnie godziny. Niżej przytoczony fragment stenogramów jest zapisem z wieży, mającym mieć miejsce tuż po lądowaniu Jaka-40/44, ale jeszcze przed przyziemieniem Iła-76 Frołowa.
  
Nikołaj Krasnokutskij: To wy, Włodzimierzu Iwanowiczu? (pauza) To znaczy zgodnie z planem, oto teraz Jak-40 wylądował z tą delegacją i dziennikarzami, a Ił-76, czyli nasz Frołow teraz właśnie na podejściu. Tam będą samochody prezydenckie. O 10.30 lądowanie głównego Prezydenta. / Владимир Иванович, вы? (pauza) Значит, по плану вот сейчас Як-40 выполнил посадку с этими делегацией и журналистами и Ил-76 вот наш Фролов на заходе сейчас. Там будут машины президleнтские. В 10.30 посадка основного президента.  
Tel: (niezrozumiale) /(нрзб).       
Nikołaj Krasnokutskij: Halo. / Алло.  
Władimir Sypko: Tak, tak, tak. / Да, да, да, да .        
Nikołaj Krasnokutskij: O 10.30 lądowanie Prezydenta. / В 10.30 посадка президента.      
Władimir Sypko: Aha /  Ага            
Nikołaj Krasnokutskij: Kolejne nadchodzące wydarzenia. Oni tutaj pobędą i wstępnie planują powrót na 17:30. Wylot głównego Prezydenta gdzieś tam o 17:45, za jakiś czas odlatuje ten Jak i po nim o 21:00 odlatuje Ił-76. / Дальше здесь мероприятия. Вот они проводят и предварительно назад планируют на 17.30. Вылет основного президента ну и там 17.45, во сколько уходит этот Як-40 и после него на 21.00 уходит Ил-76.       
Władimir Sypko: A czy ten Jak, to nasz czy Polacy? / А вот этот Як-40 это наш или поляки?         Nikołaj Krasnokutskij:  Nie. Polacy. / Нет, поляки.    
Władimir Sypko: Mam jeszcze takie pytanie - z trapami sobie poradzą (niezrozumiale)? / так, еще вопрос, а с трапами справляются (нрзб)? 

Jak-40,  którego wyniosło "za mgłę", stojący  na "Siewiernym", a obok niego trapy (?!)
                                                                                
W tle tej rozmowy odzywa się KSL (Kierownik Strefy Lądowania) - Wiktor  Ryżenko: Ósmy-siedemnasty, wiatr na początku pasa 120-130 stopni, do 4 metrów. / 8-17-й, ветер на старте 120-130 градусов, до 4 метров . Na co odpowiada mu Ił-76: Przyjąłem. /  Принял. 
Nikołaj Krasnokutskij: Nie zrozumiałem(eś)? / Не понял?
Władimir Sypko: Z trapami, ze schodami... (niezrozumiale) / С трапами, с трапами (нрзб).
Nikołaj Krasnokutskij: Nie, nie. Jeden zostawili, a drugi jest mój, czyli są dwa trapy, one są dla (samolotu - RM) oznaczonego literą „A” wszystko tu będzie w porządku. / Не, не, один оставили и один мой, два трапа, то есть по литеру «А» все здесь нормально будет. 
Władimir Sypko: To dobrze, pod wieczór wszyscy powinni odlecieć i wydarzenia powinny się zakończyć. / Так, хорошо, то есть к вечеру все должны будут разлететься и мероприятия должны закончиться.
Nikołaj Krasnokutskij: Tak. Dziś, jeśli wszystko pójdzie według planu, to do 21:00 wszystko powinno się zakończyć. /  Сегодня, если все по плану, да, вот к 21.00 все должно завершиться.
Władimir Sypko:  A co ty mówisz - wyszła mgła? (Co ty mówisz, za mgłę <go> wyniosło?) /  А что ты говоришь <за> туман сел / вынесло?
Nikołaj Krasnokutskij: Chcesz powiedzieć, o 8:50 (6:50 polskiego czasu) lądował, a teraz widoczność, a teraz już się poprawia, ale nikt, nawet Marczenko wczoraj cały dzień mówił, nikt mgły nie zapowiadał i rano też wszystko było normalnie, a oto teraz o godzinie 9:00, ciach i zakryło, widoczność jest gdzieś około 1200. Ale normalnie wylądował. Myślę, że taki samolot musi mieć specjalne wyposażenie. No, w zasadzie normalnie wylądował, sprawili się dobrze. Ja, szczerze mówiąc myślałem, że odejdzie na drugi krąg. W zasadzie wszystko w porządku i ja myślę, że o 10:30 temperatura się podniesie i w każdym razie, ale gorzej niż 1500 być nie powinno. / Хочешь сказать, в 8.50 у него посадка вот сейчас видимость вот сейчас уже улучшается, но никто и Марченко вчера весь день говорил, никто туман не обещал и утром все нормально, вот сейчас в 9 часов раз и затянуло, видимость где-то 1200. Ну нормально он зашел. Я думаю, там оборудование у него, ну такой самолет. Ну в принципе нормально зашел, сработали хорошо. Я думал, честно говоря, на второй круг. Значит ну в принципе все, и я думаю в 10.30 сейчас температура пойдет, ну во всяком случае, хуже 1500 не должно быть.
  
Czy ta ostatnia wypowiedź Krasnokutskiego, wspominająca godzinę 8:50 aby na pewno dotyczy polskiego Jaka-40/044 z dziennikarzami i jest godziną jego planowanego ladowania? Jeśli tak jest, to dlaczego o godzinie 9:20 (bądź co bądź, pół godziny po godzinie planowego lądowania) miałby mówić - "to znaczy, zgodnie z planem, właśnie Jak-40 wylądował z tymi - delegacją i dziennikarzami"? Skąd mu się wzięli "ci dziennikarze i Delegacja", kiedy samolot dopiero kończy kołowanie. Czyżby Krasnokutskij miał rentgen i czujnik podczerwieni w oku? Nic nie wspomina natomiast, że gdyby ten Jak przyleciał planowo to wylądowałby bez żadnych problemów, bo przecież to dopiero o 9:00 "ciach i zakryło". I w ogóle po co miałby dzwonić do Sypko z takimi pierdołami, jak planowe lądowanie Jaka? To nie wszystko. Czemu Sypko pyta go o to, czy poradzą sobie z trapami, jakby to miał lądować Tupolew, choć przecież doskonale słyszy, że to Jak wylądował (a może myśli że Jakiem przyleciał Prezydent, wszak kilka minut wcześniej Krasnokutskij powiedział mu, że "podchodzi P(p)ierwszy")?  
….............................................................................................................................................................. 
* XUBS- wojskowy port lotniczy "Smoleńsk Północny". 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz